автомобилна застраховка

Автомобилна застраховка

Върховният съд на Българската федерация задължава застрахователите да заплатят изцяло ремонта на автомобили, застраховани по застраховка. С изключение на прословутото износване на части. Тоест формулата ново за старо трябва да работи. Поне при доброволната форма на застраховка беше постигнато разбиране, че замяната на повредена при инцидент стара част със същата, но използвана, все още не довежда автомобила до състоянието, в което е била преди инцидента. Автомобилна застраховка. Върховният съд публикува нов преглед на съдебната практика. Цитираните в него заключения на Върховния съд все още не са закон, но въз основа на тези препоръки всички останали съдилища ще вземат своите решения. Тези препоръки са важни не само за корабите и застрахователните компании, но и за шофьорите.

Автомобилна застраховка

Един от основните изводи за шофьорите е признаването от Върховния съд на включването на условията за плащане в застрахователните договори, като се вземе предвид износването на части, компоненти и възли на превозните средства, което противоречи на законите. Някои собственици на автомобили, след като са закупили полица, в случай на инцидент получават много по-малко от разходите за ремонт. Това се случва, защото застрахователят приспада определени проценти от цената на резервните части, в зависимост от годината на производство и пробега на автомобила. Въпреки това, в съответствие с Гражданския кодекс, съгласно BC, разходите, които притежателят на полицата е платил или ще плати за възстановяване на нарушеното право.

Върховният съд

Подлежат на възстановяване. И правото му трябва да бъде възстановено изцяло. Това означава, че застрахователното плащане не трябва да отчита износването на резервните части. В противен случай имотът ще бъде в по-лошо състояние, отколкото е бил преди причиняването на вредата, заключава Върховният съд. Също така Върховният съд реши, че застрахователната компания не може да откаже на своя клиент да изплати застраховка на корпуса. Ако шофьорът, който не е бил включен в полицата, е шофирал по време на произшествието. Обстоятелствата, освобождаващи застрахователя от плащане, са предвидени в членове на Гражданския кодекс.

Застраховка

Самите застрахователи обаче бяха силно изненадани от това решение на Върховния съд. Според тях споразумението е доброволно вид застраховка. Като вземат предвид или не вземат предвид всички горепосочени точки. Застрахователните компании предлагат на своите клиенти продукти, които биха били по-подходящи за тях на цена. Автомобилистите могат да се съгласят с тези условия или не могат да подпишат съответното споразумение и да изберат по-удобни застрахователни условия. Сега съдилищата ще действат въз основа на прегледа на съдебната практика на Върховния съд. Това означава, че застрахователите ще трябва да вдигнат цената на застрахователните продукти. Нова кола губи повече стойност за една година, отколкото използвана. Средно 15 до 20 процента. Разходите за застраховка ще се увеличат с около тази сума.