авто застрахователи

Авто застрахователи

Но има увереност, подчерта той, „че както институцията на финансовия и бюджетен човек, така и либерализацията на автомобилното застраховане, която очевидно ще започне тази година, ще допринесе за нормализирането на ситуацията в индустрията. Спадът като показател за конкуренция. И някои от нейните знаци, изглежда, вече са се появили. Авто застрахователи. В PCA, за периода от януари до септември 2018 г. беше отчетено продължаващо намаляване на средното плащане и средната премия за OSAGO. И те ясно показаха това в статистическите изчисления например размерът на средната премия за посочения период е намалял от 5 806 лв на 5 703 лв в сравнение с данните за 2017 г. средното плащане се оказа 65 823 лв, което е 15 % по-малко от година по-рано.

Авто застрахователи

Размерът на средната премия през септември възлиза на 5 868 лв. Което е с 1,4% по-малко в сравнение с година по-рано. Авто застрахователи. Средното плащане за септември също показа спад показателят му от 71 494 лв намаля със 7% в сравнение с размера на плащането през септември 2017 г. Предварителната информация за задължителната застраховка Гражданска отговорностсъщо показва 15% намаляване на броя на декларираните загуби от 1,88 милиона на 1,60 милиона единици, ако сравним данните с подобни данни за последната година. Намаление от 14% се демонстрира и от броя на уредените загуби от 1,84 милиона на 1,57 милиона. Важно е както в законопроекта на Министерството на финансите, така и в предложенията на Централната банка да се говори за разширяване на тарифния коридор и в двете посоки. По някаква причина скептиците чуват едностранно тази теза и заключават.

Редица предстоящи законодателни промени

През деветте месеца на тази година обемът на начислените премии по задължителна застраховка гражданска отговорност възлиза на 167,16 милиарда лв и този показател практически не се променя в сравнение с данните за същия период на миналата година. Размерът на плащанията за застрахователни случаи е намалял с 27% от 141.80 милиарда лв на 103.56 милиарда. И все пак, що се отнася до редица предстоящи законодателни промени. Те предполагат персонализиране на тарифите. За което съответно тарифният коридор ще бъде разширен с 30% както нагоре. Така и надолу от 1 септември 2019 г. И с 40% нагоре и надолу от 1 септември 2020 г. С разширяването на тарифния коридор се очаква поетапно отмяна на фактора на мощността на двигателя и териториалния фактор. Вместо това застрахователите ще използват нови коефициенти. Които отчитат всички случайни нарушения на всеки конкретен собственик.