видове товари

Автомобилен транспорт

Видове товари. Автомобилен транспорт до 80% от товарооборота. Те се извършват оперативно на къси и средни разстояния от камиони и автомобили с висока скорост на движение. Те са с добра маневреност и проходимост. Автомобилният транспорт е в състояние безопасно и бързо да превозва относително големи обеми стоки. Включително опасни, групажни, нетрайни, осигурява висока степен на сигурност и безопасност на стоките. Неговите най-важни предимства са. Широка гама от специализирани превозни средства за икономична доставка на различни стоки. Независимост от времето и климатичните условия. Използване на обществени пътища. Възможност за бърз и надежден транспорт на стоки по широк спектър от логистични схеми. Възможност за бързо товарене и разтоварване на стоки. Използване на сложен мултимодален транспорт в гъвкава структура. Минимални инвестиции в превоз на товари.

Видове товари

Товарният транспорт е отделна, силно развита в световната структура на индустрията. Която осигурява движението на стоки до всяка точка на света, свързва почти всички страни в единна система и предлага много опции и логистични схеми за доставка. Стабилността на световната икономика и ефективността на производствените процеси, а често и националната сигурност на държавите, зависят от превоза на товари. Обикновено в транспортната инфраструктура на която и да е държава функционират и си взаимодействат различни видове транспорт. Те се различават по метода на доставка, техническите възможности, мобилността, товароносимостта и разходите за доставка. Единственият недостатък на автомобилните товарни превози може да се счита за неспособността на превозните средства да придвижват свръхголеми пратки.

Железопътен транспорт

Железопътен транспорт до 11% от товарооборота. Те се извършват с железопътен транспорт. Способни на универсално, евтино и достъпно транспортиране на големи обеми различни стоки на дълги разстояния. Извършва се от вагони от различен тип – покрити вагони и отворени вагони, хладилници, контейнерни вагони, автотранспортери, товарни платформи, казанчета и др. Не зависи от метеорологичните условия. Осигурява безопасността на транспортирането и защитата на стоките. Позволява ви да доставяте стоки навсякъде по света, където има железопътни комуникации. Този вид транспорт е по-евтин от автомобилния транспорт и водния транспорт и има товароносимост, която е по-висока от тази на въздушния транспорт. По популярност той се нарежда на второ място в света и почти няма ограничения за видовете и видовете товари. Видове товари.

Въздушен и воден транспорт

Въздушен транспорт 1-3% от товарооборота. Най-скъпият, но и най-бързият начин за доставка на стоки навсякъде по света. Товарните самолети имат ограничения за обема и степента на опасност на товара, но за превоз на например нетрайни и ценни товари те са незаменими. Освен това те могат да доставят стоки до всяко място по света, където има летища и където превозът на товари с други транспортни средства е невъзможен. Сред недостатъците на този вид транспорт може да се отбележи пряката зависимост от метеорологичните условия, ограниченията върху теглото, размерите и опасността на стоките и високата цена на всеки транспорт. Воден транспорт. Това е най-евтиният вид доставка на големи обеми товари на свръхдълги разстояния. Извършвани от морски и речни кораби с различен тонаж, товароносимост и тип насипни превозвачи, танкери, товарни кораби, шлепове и др. Идеален е за контейнерни и сложни мултимодални превози, осигуряващи добра безопасност и сигурност на стоките. Когато избирате воден транспорт, не забравяйте, че те могат да се извършват само по определени логистични маршрути до дестинации, където има пристанища и пристанищна инфраструктура и често зависят от метеорологичните условия.