групажен транспорт

Характеристики на групажен превоз на товари

Групажен транспорт. Консолидираният склад служи като отправна точка за транспортиране на сборни товари по определен маршрут. Времето за доставка в този случай зависи от маршрута на транспорта, времето на вземане на партидата и други фактори. Групираните товари обикновено се транспортират по шосе. Но сега международният превоз на консолидирани партиди стоки с помощта на железопътен, въздушен и воден транспорт е особено популярен. Транспортиране на товар от изпращача до консолидиран склад за взимане на партиди. Обработка в консолидиран склад. Тя може да включва допълнителни опаковки, използването на контейнери. Митническо оформяне, както и изготвяне на други документи за транспортиране.

Групажен транспорт

Групажен транспорт е транспортирането на малки по размер товари от различни клиенти в определена посока на една кола. Групажният транспорт може да намали разходите за доставка на малки по размер товари. Но те не са изгодни за доставката на средни и големи товари. Тъй като транспортните компании, предоставящи такава услуга, имат по-висока тарифа от другите транспортни компании. В този случай е по-добре да се опитате да извършите преминаващ транспорт. Основните предимства на групажния транспорт включват икономичността и лекотата на транспортиране в този формат. От своя страна групажният товар е вид товар за превоз в консолидирани партиди, който се допълва от обеми на контейнери и бройки. Ключовият момент при превоза на сборни товари е консолидирането на малки партиди стоки от няколко изпращача в отделен специален склад на компанията.

Общата схема за превоз на сборни товари

Изпращане на сборни товари до страната по местоназначение с автомобилен, железопътен, въздушен или воден транспорт. Митническо оформяне в страната по местоназначение и изпълнение на документи, необходими за последващо използване на оборудването или продажба на стоки. Доставка на част от товара до определен адрес. При доставка са възможни различни опции. Товарът може да бъде доставен директно до получателя или до склада на транспортната компания. Спедиторската фирма е длъжна да уведоми клиента за всички характеристики на транспортирането. Която също така застрахова товара и при необходимост се грижи за цялата необходима документация. Значителни икономии се постигат чрез ефективно използване на товарното пространство. В този случай дори въздушен транспорт, който се отличава с висока цена, може да бъде приемлив. Доставката на сборни товари по правило се извършва „от врата до врата“, поради което удобството на този вид транспорт е очевидно.

Предимства на групажен транспорт