забрана на регистрация

Забрана на регистрация

В началото на речта си Черников цитира редица цифри, отразяващи ситуацията по магистралите в България. От 2014 г. броят на загиналите в пътното движение в страната е намалял с 37%. Забрана на регистрация. В случаите обаче, когато става въпрос за шофьори, превозващи пътници, броят на смъртните случаи остава същият. Общият брой на произшествията е намалял с 37%, докато произшествията с пътнически и товарни превозвачи са намалели само с 27%. През януари-август 2020 г. е имало 5315 катастрофи с автобуси с пътнически таксита – 2273 катастрофи. В сравнение с предходната година се наблюдава спад от 56%. Смъртни случаи – 314 души -58%. Товарните превозни средства са участвали в 11108 катастрофи -46%, при които е имало 2409 смъртни случая -46%. Генерал-лейтенантът на полицията отдаде значително намаляване на инцидентите и смъртните случаи на факта, че транспортът рязко е намалял поради ограничения.

Забрана на регистрация

Експертът смята, че пътническите превози са пострадали най-много и са се превърнали в една от икономически най-уязвимите дейности. Поради тази причина превозвачите престават да се съобразяват с правилата за пътна безопасност, тъй като се стремят да увеличат максимално печалбите си. Забрана на регистрация. В работата участват водачи с ниска квалификация, допускат се нарушения на правилата за движение и транспорт. От общия брой произшествия с автобуси 89% се дължат на редовен транспорт, при който 74% от жертвите умират. Тази статистика, смята Черников, ясно показва, че въпросът за промените в организацията на сферата на сигурност при превоза на пътници и товари е назрял. Физическите лица няма да могат да закупят автобус или камион. По инициатива на КАТ ще бъде въведена забрана за закупуване на тежки търговски превозни средства за физически лица.

Според ръководителя

Според новите правила ще бъде невъзможно да се регистрира превозно средство от категория М3 автобус с повече от осем места в допълнение към това на водача и маса над 5 тона, след като бъдат внесени измененията в закона. Ще бъдат направени промени в закона, за да се гарантира безопасността на пътниците. Според ръководителя на Националния съюз на застрахователите на отговорността Светлана Гусар по брой жертви автобусният транспорт е на трето място след хеликоптерния и речния пътнически транспорт. Дискусията за това какви мерки да се предприемат във връзка с превоза на пътници и товари се проведе на конференция, проведена на ниво отдели, отговорни за пътната безопасност. Тук бяха направени предложения за ограничаване на управлението на камиони и автобуси за физически лица, както и други инициативи.