избор на транспортна фирма

Възможни рискове при транспортната фирма

Възможни проблеми в сътрудничество с товарен превозвач. Новата компания няма възможност да използва машини с необходимата товароносимост. Избор на транспортна компания трябва да бъде направен, като се вземе предвид наличния бюджет за транспорт. За правилно разработване на логическа схема, която ще намали разходите на доставчика. Новите участници на пазара все още не могат да предоставят такива гаранции. Липса на лиценз за превоз на различни видове товари – крехки, извънгабаритни, специфични, техническо оборудване, фармацевтични стоки. Неосигуряване на складова работа и съхранение в техните помещения. Когато сравняваме транспортни компании, е лесно да разберем, че новите компании пропускат срокове. Клиентът рискува да загуби голяма партида поради липсата на опит на изпълнителя. Избор на транспортна фирма. Това не са всички проблеми.

Избор на транспортна фирма

Правила за избор на надежден превозвач. Как да изберем транспортна компания е важен въпрос за малкия бизнес, големите доставчици и физическите лица. Безопасността на товара, оперативните условия на изпълнение, липсата на големи глоби по договори за доставка зависят от качеството и нивото на услугите. Не винаги можете да се доверите на реклама, положителни отзиви за ресурси. Ще трябва да анализирате дълго време, да сравнявате работата на превозвачите, като разбирате тънкостите на логистичните схеми. Когато избирате транспортна фирма, не можете да разчитате на непроверена информация. Ниските цени не са решаващ показател при подписване на споразумение за партньорство. Може би компанията току-що е навлязла на пазара, опитва се да спечели клиент, но няма опит.

Грешки при избор на фирма

Непрофесионализъм на ръководителите на структури – неправилно приета поръчка, неправилно написани данни, грешки. В резултат на това колата може да отиде до местоназначението си със закъснение от няколко часа до един ден. Транспортът ще бъде ниско тонажен, с неподходящи размери. Цените се покачват в момента на предоставяне на услугата – това се изключва при професионалните фирми. Така че разходите могат да бъдат изчислени предварително, тарифата е фиксирана в договора. Неизправно, лошо състояние на автомобилния парк – фактът ще стане известен на клиента късно. Отлагане на срокове – в договора е посочена датата на изпълнение, но тя не отговаря на реалността. Уверете се, че превозвачът гарантира безопасността на товара. Ако спедиторът откаже задължението, съществува голям риск от измамни схеми, безотговорно отношение към изпълнението на поръчката. Не забравяйте да изясните как се формира тарифата, какво е включено в цената, поискайте аргументи.

Основни правила при избора на транспортна компания

Услугата за превоз на товари със стоки трябва да бъде официално официализирана. Условията на договора не трябва да нарушават правата на предприятието клиент, частно лице. Документът отразява гаранции и обезщетение за претърпените загуби. Когато избирате превозвач, трябва да имате предвид. Избор на транспортна фирма. Предлагането на услуги за съхранение, наличието на различни видове складове е важен показател, който ще намали разходите. Не е необходимо да наемате площ, да плащате допълнително за временното поставяне на товара. География на работата – колкото по-опитен е превозвачът, толкова повече указания за транспортиране на стоки той предлага. Това може да бъде както доставка на сборни товари в България, така и транспортиране на пратки до Европа. Наличието на голям автопарк – не само превозни средства с различен тонаж, но и контейнери, вагонни влакове.