камиони Mercedes Benz

Камиони Mercedes Benz

Що се отнася до самата гама от модели, тя се отличава с балансирано съотношение на техническите характеристики и проектните натоварвания. Няма решение, популярно през втората половина на 2000-те години, за поставяне на обемисти надстройки на товари, чийто капацитет надвишава официално допустимата товароносимост. Камиони Mercedes-Benz. А ефективността е постигната чрез използване на най-малко мощните двигатели с малък ресурс поради сериозни експлоатационни условия. Всичко това беше типично за периода преди кризата, когато тежкото оборудване беше закупено в очакване на бързо изплащане на няколко добре финансирани обекта, след което лесно се продаваше на вторичния пазар. Днес транспортните работници са наясно, че печалбите ще се формират от множество конкурентни поръчки, които могат да бъдат обработени само на съвременна и икономична машини. Като се вземат предвид факторите.

Камиони Mercedes Benz

Що се отнася до спецификата на българският транспортен пазар. Официалната статистика казва, че делът на индивидуалните предприемачи и сивите превозвачи значително е намалял, обемът на регистрациите на първите е намалял с 36%, което е улеснено от въвеждането на системата Платон и други мерки, насочени към легализиране на сегмента на превоза на товари. Тук беше използвано най-износеното оборудване, което всъщност беше изведено от експлоатация, а свободната ниша принуждава големите транспортни компании да разширят своя автомобилен парк за сметка на нови камиони, главно от чуждестранно производство. Съвременните програми за кредитиране и лизинг също допринасят за увеличаване на търсенето, което заедно с укрепването увеличава наличността, включително на германските технологии.

Министерството на промишлеността

Ситуацията обаче изобщо не е толкова розова, тъй като някои законодателни инициативи могат да сложат край на продажбите на най-модерните модели в България. По този начин Министерството на промишлеността и търговията предлага да се увеличи таксата за използване на камиони с чуждестранно производство наведнъж с 40%. Което в абсолютно изражение може да бъде равно на 1 милион лв. За камиони Mercedes-Benz от последно поколение. Камиони Mercedes-Benz. Чието прехвърляне на сглобяване на територията на страната ни не е оправдано по технологични причини. Това може да бъде сериозен удар. Въпросът за санкционните бариери. Под които могат да попаднат продуктите на българската компания. Също остава отворен, така че данните за продажбите са многофакторна стойност. Обобщавайки, можем да кажем с увереност. Че в средносрочен план камионите Mercedes-Benz ще заемат значителен обем. От пазара на чуждестранни превозни средства.