кражба на автомобили

Кражба на автомобили

За застрахователите ще бъде по-трудно да откажат плащане в случай на кражба. Върховният съд на Българската федерация при преглед на съдебната практика реши, че признаването на застрахователно събитие трябва да зависи само от факта на настъпване на събитие. В същото време той призна изключенията от застрахователно покритие, свързани с действията на притежателя на полицата, за нищожни. Съдът разгледа спора между собственика на автомобила и застрахователната компания, с която той сключи договор за КАСКО. На мъж е открадната колата. Но проблемът беше, че в колата имаше свидетелство за регистрация. На това основание компанията отказа да признае това като застрахователно събитие, позовавайки се на сключения договор. В действителност, застрахователните правила гласят, че компанията не поема риска от кражба на автомобил, в който е оставено свидетелство за регистрация.

Кражба на автомобили

Тоест автомобилните крадци са откраднали колата, причинявайки доста материална вреда на собственика сега той трябва да си купи нова кола. Ясно е, че колата е щяла да бъде открадната, независимо дали свидетелството за регистрация е било в нея или не. Похитителят, може да се каже, е имал късмет. Като отказва на собственика на автомобила обезщетение за щети при такива обстоятелства, компанията поставя плащането в зависимост от действията на своя клиент, а не от факта на събитието. По този начин компанията, като професионален участник на застрахователния пазар и икономически по-силна страна по застрахователния договор, намалява обичайния си бизнес риск. Според Върховния съд подобни условия на договора влошават положението на притежателя на полицата в сравнение с установените от закона и са нищожни.

Ключ

Припомнете си, че преди повече от година по подобно дело Върховният съд посочи, че непредаването на втория ключ на застрахователя не е причина за отказ за плащане. Новото решение е по-сериозно. Застрахователните компании на практика отказаха достъп до повечето общоприети освобождавания от застраховки. Но в 80 процента от случаите отказите се случват именно въз основа на тези изключения. Сега документите, останали в колата, както и изгубените ключове, вече не са причина за отказ за плащане. Дори липсата на валиден технически преглед в случай на произшествие не може да се счита за такава причина. Застрахователите естествено са недоволни от решението на Върховния съд. Техните възражения са следните. КАСКО е доброволен вид застраховка. Сключва се споразумение между две лица. И в него са изписани всички условия. Ако не сте доволни от условията, не подписвайте договора.

Автомобил

Между другото, Върховният съд направи една резерва. Намерението на застрахования и грубата небрежност, довела до щети, не може да послужи като основание за отказ да се признае случаят като застраховка. Те могат да доведат само до освобождаване на застрахователя от плащането на обезщетение. Грубо казано, ако човек е оставил отворен, ликвидиран автомобил и е бил отвлечен, тогава случаят ще бъде застрахован. Но дали човек ще получи плащане е голям въпрос. Съществуват обаче начини за намаляване на таксата за полица. Има няколко напълно законни начина да направите това. Например така нареченият франчайз. При сключване на полица на КАСКО човек се задължава да не кандидатства пред компанията за щети, по-малки от например шест хиляди лв. Той ще възстанови щетите в рамките на тази сума за своя сметка.