маркиране на товара

Маркиране на товара

Ако е доставен товар, който изисква специална обработка по време на складиране и товарни операции. Маркиране на товара. Изпращачът е длъжен да нанесе допълнителна специална маркировка на всички товарни места с надпис. „Страх от студ“. „Не обръщай“. „Внимание“. „Стъкло“. „Отгоре“. „Не слагайте плоски“и други. Специални маркировки също могат да бъдат обозначени със специални марки. Отговорността за липсата на тази маркировка и последствията от нея е на клиента. Маркирането на товара трябва да се извършва по следния начин. Нанасяне на знаци директно върху опаковката. Използване на преки пътища. Маркирането може да се извърши чрез щамповане, боядисване по шаблон, брандиране или с помощта на специална машина за маркиране. Маркирането на стоките се извършва с конвенционални символи знаци, които се предават чрез надпис, цифри, букви или чертежи с помощта на контрастна боя. Цветът на тази боя трябва да се различава от цвета на товара или контейнера.

Маркиране на товара

Маркирането на товара е конвенционално обозначение. То се прилага върху опаковката на пакета и съдържа необходимата информация за естеството на товара. Особеностите на транспортирането и доставката му до получателя. Когато доставя стоки в опаковки или контейнери и парчета стоки на малки партиди, клиентът трябва предварително да нанесе маркировка на всяка опаковка, в съответствие със стандарта. Маркирането на товара включва следното. Марка на получателя – частично или пълно име на получателя или наименованието използвано от получателя при превоз на малки пратки. Номер на поръчката заявлението за превоз на товари. Единица тегло – цифрите показват нето и бруто тегло в килограми. Дестинация за междуградски транспорт. Данните, посочени в придружаващите документи, трябва напълно да съответстват на маркировката на товара.

Материали за маркиране

Маркировката на товарните артикули трябва да бъде ясна, отчетлива и надеждна. Маркирането се извършва с незаличима вода и устойчива на светлина боя, която прилепва идеално към всяка повърхност не се отлепва и не се трие. Етикети от картон и хартия са прикрепени към контейнера с лепило декстрин, казеин, силикат. От плат – те са зашити, от пластмаса, метал, шперплат – те са закрепени с болтове, пирони, винтове. Забранено е заковаването на етикети върху шперплат, картон и хартиени кутии. Разрешено е прикрепването на етикета към товара с тел, ако не са възможни други методи за закрепване. При доставка на стоки като метални тръби, пръти, обемисти или инструменти с дълга дръжка, няколко получатели имат право да маркират краищата си с маслена боя, което ще улесни определянето дали стоките принадлежат към една и съща партида. Маркиране на товара.

Щамповани метални етикети

Прилага се маркировка на товара – на кутии – от едната страна. Върху бали и торби – от една широка страна. На две съседни страни са нанесени специални маркировки. Ако е невъзможно да се поставят маркировките изцяло върху краищата или отстрани. Върху малки кутии с височина 20 см или по-малко е позволено да се поставят маркировки върху съседните стени на контейнера дори върху капака. Мокро осолените кожи са маркирани от вътрешната страна на една от двете свързани дъски. Ламарината в снопове е маркирана върху метални или дървени етикети, прикрепени към снопа с тел. Дървените етикети трябва да имат следните размери – дължина 12 – 15 см, ширина 8 – 10 см, щамповани метални етикети трябва да бъдат най-малко 60 см квадратни. Използването на картонени етикети е забранено. При транспортиране на хомогенни стоки, един получател има право да нанася маркировки не на всички опаковки, но не по-малко от четири.