насипни товари

Категории товари

Насипни товари. Категорията течни товари включва. Петролни продукти и масло. Течни химикали, втечнени газове, различни хранителни течности. Превозът на течни товари е трудна и често опасна професия, поради което не всички съвременни транспортни компании се занимават с изпълнението му с технологията на транспортиране. За всяка течност е предвидена специфична технология за доставка, която зависи от свойствата на конкретен продукт, както и от спецификата на използваното превозно средство. За превоз на течни товари най-често се използва морски транспорт, който има голяма товароносимост и висока мобилност. Пътният и железопътен транспорт също се използват за превоз на течности. Товаренето и разтоварването на течности се извършва с помощта на специални устройства: помпи, фитинги, както и контейнери, оборудвани с дренажни устройства. Хората, преминали специално обучение, могат да работят с течни товари.

Насипни товари

Как да превозваме насипни товари? Превозът на насипни товари с автоцистерна е едно от най-важните направления в съвременния транспортен бизнес. Тази посока изисква отговорен подход и е една от най-печелившите. Днес се транспортират огромен брой различни течни товари, всеки от които има свои собствени характеристики и свойства. Правилният, добре организиран транспорт позволява бърза доставка на течности и гарантира пълната им безопасност на пътя. Удобно е да се транспортират неопасни насипни продукти във флекситанки, направени от няколко слоя полимерни материали с висока якост. Процесът на транспортиране на течни товари е трудоемък и труден, затова трябва да се извършва от хора с професионални знания и умения. Опитните професионалисти са добре запознати със специфичните характеристики на всички течни продукти. Което им помага да изберат правилния начин на транспортиране и контейнери, които ще се използват за транспортиране на течността.

Използвани контейнери и аксесоари

Транспортирането на насипни товари изисква използването на специални контейнери – контейнери за еднократна употреба, контейнери за резервоари, автомобилни и железопътни цистерни. Тези контейнери могат да бъдат с различни форми и размери. Насипни товари. Течностите, изискващи спазване на определен температурен режим, се транспортират в специални изолирани резервоари. Някои от тези резервоари са разделени на няколко отделения. Основното предимство на тези еднократни контейнери е висока ефективност и рентабилност на доставката. Те могат да носят няколко различни течности наведнъж. Най-добре е да извършвате насипни превози, като използвате специални контейнери за цистерни. Използването им позволява транспортиране без изпомпване на течност при подмяна на автомобил. Това ви позволява значително да намалите разходите и да ускорите процеса на транспортиране, както и да осигурите целостта и безопасността на превозвания товар.