основни правила за транспорт

Превозни средства

Правилата за превоз на стоки са ясно разписани. Основната ни задача е да разберем тези правила. Основни правила за транспорт. Превозното средство трябва да има достатъчна товароносимост. Забранено е товаренето на превозното средство над стандартите, установени от производителя. На водачите се препоръчва да гарантират, че натоварването е равномерно разпределено по осите на машината. Нарушението е несъответствие между действителните стойности и разрешените от документацията. При извършване на превоз на товари водачът е длъжен да наблюдава състоянието на закрепване на стоки или вещи. Водачът е отговорен за положението на товара в тялото на превозното средство. Спазването на това правило ви позволява да предотвратите падането на товара, да избегнете инциденти, които често се случват на пътя.

Основни правила за транспорт

Превозът с камиони може да се нарече отговорно и сложно събитие, което изисква правилна организация. За да може товарът да бъде доставен до местоназначението си в уговореното време, трябва да бъдат изпълнени много важни условия. Освен това товарът трябва да остане непокътнат и в безопасност. Това изисква да направите точен маршрут. Съобразете маршрута с времето за доставка. Разберете всички транспортни характеристики на товара. Изясни условията на транспортиране. Разберете начина на транспортиране и съхранение на стоки. Подгответе всички необходими документи. Ако превозът на товари се извършва по шосе, много ще зависи от професионализма и опита на шофьора. В повечето случаи водачът следи товара, условията за неговото поддържане. Също така, водачът контролира точното време за доставка. Шофьорът решава организационни въпроси, но все пак трябва да се придържа към установените правила за движение.

Правила за движение

В такива случаи товарът не трябва да се транспортира. Това пречи на гледката и видимостта на пътя. Създава проблеми при управлението на машината и нарушава стабилността на товарното превозно средство. Забранено е транспортирането на товари, когато пречи на рефлектори, осветителни устройства, идентификационни и регистрационни табели. Товарът не се транспортира, ако пречи на разпознаването на сигнали, подадени от контролера на движението. Ако товарът замърси пътя, околната среда, той не подлежи на транспортиране. Също така не можете да извършвате транспортиране на стоки, в случай че това причинява шум и прах. Необходимо е да се помнят размерите на товара, които не трябва да надвишават установените норми. Ако товарът се транспортира без идентификационни знаци, той не трябва да излиза от задната и предната част на автомобила с 1 метър. Отстрани на ръба на светлината за паркиране на превозното средство товарът не може да излиза на повече от 0,4 метра. Основни правила за транспорт.

Маркировачни знаци на превоза

В противен случай товарът е маркиран с такива специални знаци – „ Извънгабаритни товари “ – през дневните часове. Допълнително с фенери или отражатели – при падане на нощта. Превоз на опасни и специални товари, превоз на големи предмети с превозни средства се извършва в съответствие с установените правила. Превозването на товари извън България се извършва въз основа на изискванията, определени в международните споразумения. Спазването на тези прости правила гарантира бърза и безопасна доставка на стоки до местоназначението им. Неспазването на правилата за движение води до извънредни ситуации. Инцидентите завършват по различен начин, превръщайки се в основната причина за забавянето на товара на пътя. Ако собственикът на товара е на загуба, тогава транспортната компания може да понесе финансови разходи. Има само едно заключение – Не трябва да се отнасяме безотговорно към избора на водач.