правила за превоз на животни

Ветеринарни и санитарни правила

Според ветеринарните и санитарни правила, преди да транспортират животните по шосе, в деня на изпращането те изследват и измерват температурата им. Извършват необходимите процедури, включително тези, насочени към облекчаване на стреса. Забранено е транспортирането на добитък на самосвали и бордови превозни средства, след като в тях са транспортирани отровни продукти. По време на вътрешния транспорт се извършва ветеринарен контрол. По време на товарене и разтоварване, по маршрута в точки за почивка, които са съгласувани с местните власти. Правила за превоз на животни. Превозвачът не носи отговорност, ако даден случай започне по време на доставката. Същото е, когато клиентът на услугата неправилно постави или фиксира клетките, самите животни в тялото или не информира за необходимия температурен режим.

Правила за превоз на животни

Камионът е удобен и достъпен за доставка на различни стоки. Моторните превозни средства се използват и за превоз на добитък – овце, птици, свине и други представители на фауната. Основни правила. Автомобилният транспорт се използва за придвижване на животни на кратки разстояния – до 500 км. За целта най-често вземат камиони за добитък с полуремаркета с дървена метална конструкция. Вътрешното пространство, ако е необходимо, е разделено на отделения чрез прегради. Вземат се предвид климатичните условия. През топлия сезон тялото е защитено от слънцето, през студа – от ниските температури. В пода не трябва да има празнини, той е направен от твърд материал. Ако транспортирането се извършва по постоянни маршрути, тогава може да се наложи да се оборудват постоянни места за напояване на добитък и съхранение на отпадъци по маршрута.

Изисквания за превозното средство

Бордовите превозни средства за превоз на животни са оборудвани със специални устройства и конструкции. Това могат да бъдат дървени щитове или метални пръти, устройства, към които е привързан добитъкът. Дължината на сергията е най-малко 2,2 м, ширината е от 1,8 м, страничните напречни прегради по височина трябва да бъдат 1,2 м. В долната част на тялото е подредено постеля от слама и дървени стърготини. Ако транспортирането се извършва в закрито превозно средство, е необходимо вентилационните люкове да бъдат равномерно разпределени по цялата площ на стените. В долната половина също трябва да се осигурят вентилационни отвори, което позволява отстраняването на газообразни отпадъчни продукти, които могат да бъдат отровни. Правила за превоз на животни. Когато продължителността на пътуването надвиши шест часа, подателят предоставя необходимото количество фураж за добитъка.

Задължения на страните

Изпращачът ще назначи спедиционен ветеринарен лекар, по един за всяко превозно средство. На този специалист е възложена задачата за питейна вода, хранене на добитъка, както и тяхната защита на пътя. При пристигане в дестинацията той предава живия товар на получателя. Ако превозът се извършва в конвой, е позволено да се разпредели един спедитор за 2-3 превозни средства. Често се случва, че при продължително транспортиране животните се разболяват или започват да умират. Функциите на спедитора включват намиране и предоставяне на ветеринарни грижи на отделенията. За да разберете къде е най-близката ветеринарна клиника, можете да се свържете с най-близкия пост на КАТ. В някои случаи функциите на спедитор се поемат от водач с умения на ветеринарен лекар. Тогава тази позиция е предписана в договора за превоз. След разтоварването получателят почиства каросерията на автомобила, дезинфекцира го в съответствие със санитарните изисквания. Обикновено се използва разтвор на формалдехид в концентрация 2%.