превоз на алкохолни напитки

UV защита, закрепване и съхранение

Светлината влияе негативно на качеството на алкохола. Когато транспортирате алкохолни напитки в прозрачен контейнер, осигурете тъмнина. Превоз на алкохолни напитки. основни правила и нюанси. Алкохолните напитки се транспортират в контейнери и в насипно състояние. В първия случай те се поставят в стъклени или пластмасови съдове. Такива опаковки лесно се повреждат и деформират. За да се избегне това, е необходимо да се осигури точно товарене, разтоварване, подреждане на продукти, както и правилно закрепване при доставка на крехки товари. Бутилките се поставят в кутии с клетки, картонени кутии, покрити с лента, и след това се закрепват с каишки, стрии и други устройства. Задължително изискване е хоризонтално положение. Транспортирането на алкохол в насипно състояние се извършва в изолирани контейнери. Превоз на алкохолни напитки.

Превоз на алкохолни напитки

Основни правила и нюанси. Транспортирането на алкохолни напитки не е като транспортирането на храна и други стоки. Основните правила са спазването на температурния режим, надеждното закрепване на товара и наличието на необходимата документация. Нека разгледаме всеки от аспектите по-подробно. Температурен режим. Безопасността на храните се осигурява чрез поддържане на температурата в необходимия диапазон. Алкохолните напитки се транспортират при 11 ° C. Това е оптимален показател, който е подходящ за шампанско, вино и други видове алкохолни продукти. Ако доставката отнема 12 часа или повече, продуктите трябва да се транспортират в хладилни камиони или изолирани вагони. Чистота на превозното средство. Алкохолните напитки абсорбират чужди миризми. На първо място, това се отнася до виното. Тапите не изолират напълно напитката. Под въздействието на чужди миризми виното променя вкуса си. За да се избегне това, е необходимо да се използва чист транспорт без мирис за транспортиране на алкохол.

Документи за превоз на алкохол

Превозвачът, превозващ алкохолни напитки, трябва да има фактура, сертификат за съответствие и товарителница. При доставка на елитен алкохол, товарът се придружава от спедитор. При транспортиране на алкохол през границата се изисква товарна митническа декларация. На всяка бутилка се поставя капсула – потвърждение за плащането на акциза. Продуктите в насипно състояние, съдържащи 25% или повече алкохол, се транспортират при условие на подходящ лиценз. Алкохолни продукти се класифицират като товари от третия клас на опасност. Транспортира се в цистерни. Но използването им не винаги е икономически осъществимо. Когато доставяте повече от 3000 литра, е необходимо да получите разрешение. Това е документ, съдържащ информация за превозното средство, изпращач, получател, маршрут, име на товара. Също така е необходимо да се осигури маркировка според вида на превозвания товар. Превозното средство трябва да бъде оборудвано с пожарогасително оборудване, отговарящо на ADR и RF.

Документи за превоз на алкохол

Доставката на алкохолни напитки е услуга, която се различава в изискванията за документи, товарене и обема на стоките. Превоз на алкохолни напитки. Следователно на всички етапи на доставка е необходимо да се спазват правилата за транспортиране на алкохол. Това трябва да бъде под контрола на изпращача, транспортната компания, получателя. Специална отговорност е на специалиста на транспортната компания, който извършва превоза.