превоз на метали

Характеристики и правила за транспортиране на метални изделия

Въз основа на характеристиките на транспортираната партида, трябва да изберете камион. да изчислите товароносимостта и да инсталирате специални системи за закрепване. Трябва да знаете как точно се транспортира валцуваният метал, за да се запази целостта на товара. За това товарните пакети се формират по различни начини. Опаковка – листове или профили ще бъдат свързани в плътни купчини, поставени върху телесна площ с подходящ размер. Сноп – опаковка за барови, оформени или тръбни продукти с малко напречно сечение. Превоз на метали. Партидата е закрепена на няколко места с плетена тел, метална лента. Купчината е 2-4 парчета товар, отдалечени един от друг, закрепени заедно. Опаковка – опаковъчни болтове, нитове, винтове и др. Когато транспортирате, трябва да спазвате установените от закона технически стандарти. Това е голям набор от правила, по които работят почтени логистици, когато предоставят услуга.

Превоз на метали

Как да транспортирам правилно валцувания метал? Опитен логист знае как да транспортира валцуван метал, като взема предвид изискванията за безопасност, надеждно закрепване и поддържане на целостта на конструкциите. Компанията разделя сложен процес на етапи, разработва кратък маршрут, избира автомобил, съответстващ на размерите и теглото. Транспортирането на валцуван метал по шосе без помощта на специалисти е риск за подателя, получателя и хората около него. Има много начини за транспортиране на метални изделия, но само логистът може да избере оптималния. Той отчита вида на металния продукт. Среден профил. Малки. Широкопрофилен. Малък профил. Ако планирате да изпратите партида като извънгабаритни валцувани метали, трябва да изготвите придружаващ пакет документи, да кандидатствате за разрешение от регулаторните органи.

Видове транспорт за превоз на метал

Изборът на превозно средство за доставка на валцуван метал зависи от техническите параметри на товара – тегло, размери, специфичност. Подходящ транспорт. В кашони, кутии – микробуси, всякакъв товарен транспорт, където е възможно да се обезопасят товарите. Дългосрочно отдаване под наем – големи бордови превозни средства, способни да приемат предмети, така че да не могат да паднат по време на транспортиране и да повредят други автомобили. Наемете до 6 м – движете се на влакове, лодки, полуремаркета, едноосни ремаркета. Тежка категория, с тегло до 3 тона – тежкотоварни ремаркета. Метални конструкции с дължина над 8 m, диаметър до 159 mm – плъзгащи се платформи, демонтаж на ремаркета. При такъв транспорт е допустимо да се доставят продукти в пакетиран вид или в насипно състояние. Няма специални изисквания за транспортиране на черни метали. Може да се движи от различни превозни средства със съответната товароподемност. Скрапът не изисква съхранение, така че не е необходимо да се опакова.

Правила за транспорт за превоз на метал

За да може валцуваният метал да се движи безопасно на всякакво разстояние и страната да запази своята цялост, първоначалния си вид, е необходимо да се спазват задължителните правила. Без резки маневри – натоварен автомобил е труден за управление, съществува риск от загуба на контрол. Обезопасяване на товара – в допълнение към страните, превозвачът е длъжен да използва допълнителни системи за закрепване на валцувания метал в тялото, в ремаркета, на платформи. За да избегнете движението на тежки товари по пътя, падайки от колата, използвайте закопчаващи колани, стоманени въжета, вериги. Защита срещу приплъзване – важно, ако пътната настилка е мокра, заледена. Решение – партидата е разположена така, че основният товар да пада върху задвижващата ос на подемно-транспортното средство. Спазване на предписаното ограничение на скоростта. Наличие на придружаваща документация за товара.

Товарене и разтоварване на метал

Това е важен етап от доставката, трябва да спазвате правилата. Платформата за манипулиране на партидата е плоска, с твърда повърхност, просторна за маневриране на машини и оборудване. Забранено е използването на наклонени платформи. Използването на кран е надеждно фиксиране на товара, партидата върху куката. Неприемливо е наемането да се носи над кабината на водача на превозното средство. Разтоварване на листа – ако профилираният или плоският лист се транспортира с товарно оборудване, сноповете трябва да се поставят върху дървени опори. Превоз на метали. Подреждане на дълги пръти по време на товарене – първо се полагат дълги конструкции, къси отгоре. Продукти с цилиндрична форма – трябва да бъдат прикрепени към тялото със здрави кабели, тел или дървени клинове, които ограничават възможността предмети да се търкалят отстрани. Ако се планира товарене, разтоварвайте дълго валцуваните продукти върху големи ремаркета-демонтаж, не забравяйте да спазвате разстояние между кабината и партидата. Разстоянието трябва да е такова, че ремаркето да може да се завърти спрямо машината.