превоз на сборни товари

Етапи на транспортиране

Основните етапи и характеристики на превоза на сборни товари. За да намали разходите за време и пари, логистичният оператор разделя целия процес на етапи. Консолидиране на пратки в складове – продавачите на стоки рядко поемат разходите за транспорт и съхранение в собствените си складове. До момента на изпращане, логистът поема задължение за временната им поддръжка. Преработка на продукта (склад) – извършва се опаковане. Превоз на сборни товари. Големите компании разполагат с техническо оборудване, което им позволява да етикетират артикули, да сканират пакети. Това е гаранция, че несъвместимите продукти няма да попаднат в транспорта, а правилата за безопасно боравене със стоките ще се спазват по време на разтоварването. Анализ на дестинациите – групирани пратки се формират, като се вземе предвид една посока, междинни спирки. Разработване на диаграма на маршрута. Кратък маршрут ще намали времето за пътуване.

Превоз на сборни товари

Основните етапи и характеристики на превоза на сборни товари. Задачата на бизнесмена е да намали разходите за закупуване на продукти. Доставчиците на едро, минималните надценки са елементи на разходите, които наистина могат да бъдат намалени. Друг начин е транспортирането на обекта чрез поръчване на консолидирани услуги за доставка на товари. Получаване на поръчки до превозвача, тяхната обработка. Оформя се партида продукти, които ще се транспортират с едно превозно средство. Товарът се доставя до складове за временно съхранение или до склада на крайния адресат. Клиентът има право да вземе пратката самостоятелно след митническо оформяне от терминала. Услугите на логистичния оператор включват застраховка на сборни пратки, помощ при митническо оформяне.

Характеристики на процеса

Изготвяне на пакет придружаващи документи. Митническо оформяне. При преместване на сборни товари се използват няколко схеми. От склада на превозвача до вратата на получателя. От вратата на подателя до мястото на пребиваване на крайния собственик – най-популярната схема, когато клиентът иска да вземе пратката, като посочва адреса си и посочва мястото на доставка (адрес на получателя). Клиенти са: трета страна, получател или подател. От склада на производителя до склада на клиента.
Когато изчисляват разходите за транспорт, логистичните компании използват дефиницията за „обемно тегло“ (166 кг = 1 кубичен метър). Ако товарът е извънгабаритен, се прилагат различни тарифи, като се отчита сложността на транспортирането. Когато избирате схема, при която пратката първо ще бъде доставена до склада, а след това и до получателя, си струва да се договарят предварително разходите. Привличане на технологии, място за съхранение, обработка на стоки – всичко това вдига цената.

Отговорност на страните

Подателят, който прехвърля обекта на превозвача, гарантира. Целостта на опаковката, съответствие със съдържанието. Опаковката предпазва от свободен достъп до продукти, минимизира повредите и пълните загуби. Наличие на документи за митнически контрол – сертификати. Предоставяне на информация за пратката, допълнителни документи – ако е необходимо. Превоз на сборни товари. Специални опаковки, ако продуктите са крехки, специфични – услугата може да бъде предоставена от компанията. Издавайте фактури навреме, прехвърляйте сертификати за завършване. Компенсирайте изцяло загуби поради частична, пълна загуба на имущество – компенсация е възможна, ако се докаже грешката на оператора. Платената сума е в размер, който не може да надвишава декларираната стойност на обектите. Уведомете подателя за невъзможността да се съобрази с условията, предвидени в договора – съхранение на имущество в склад, дата на доставка. Изпълнителят се задължава да информира клиента, че тарифите за услуги са се променили дори преди товарът да се придвижи по посочения маршрут.