пътни превози на въглища

Правила за автомобилен превоз на въглища

Понякога въглищните продукти отделят метан, който е запалим газ. Ако концентрацията на това вещество във въздуха надвишава 5-16%, може да възникне експлозия от искра или запалена цигара. Възможно е и образуването на отровни газове, включително въглероден окис. Колкото повече малки фракции в товара, толкова по-лошо е качеството на горивото. В допълнение, интензивността на окисляване се увеличава, механичните загуби се увеличават по време на движението на товара. Пътни превози на въглища. Въглищата, коксът, антрацитът са по-малко склонни да представляват опасност, отколкото техните активирани аналози. По-специално това се дължи на малките обеми на товара, което намалява риска от самонагряване. Така че, ако по някаква причина е настъпило самозагряване, тогава водачът може незабавно да спре автомобила и да премахне опасността – например чрез разтоварване на съдържанието от тялото, което помага да се намали температурата на продукта.

Пътни превози на въглища

Транспортирането на въглища със самосвали се извършва, ако в определен район няма достъп до море или железопътни линии. Обикновено този продукт не се счита за опасен товар при използване на автомобилен транспорт, те се преместват съгласно общите правила за транспорт. Активираните въглища от растителен и животински произход обаче все още се класифицират като опасни товари и се транспортират в съответствие с по-сериозни изисквания. Изкопаеми въглища – твърди и кафяви, антрацит, не е опасен товар . Въпреки това все още възникват редица рискове по време на транспортирането му. По този начин въглищата образуват запалими смеси с въздух. Суровините „изяждат“ кислорода. Това важи особено за прясно добитите продукти, натрошени или с млада геоложка възраст. Тъй като товарът се окислява, той се натрупва и отделя топлина. Температурата в стека се повишава, което може да доведе до самозапалване.

Правилен избор на контейнери за превоз

Транспортирането на въглища е свързано с много проблеми. Въздушният басейн и теренът, по които преминава постоянният маршрут на превозните средства, са замърсени. Друга трудност, с която се сблъскват собствениците на товари, са загубите поради претоварване, неправилни условия на движение и др. Едно от решенията за всички задачи е правилният избор на контейнери. За транспортиране се използват следните видове – цев, метални барабани, водоустойчиви торбички от синтетика и хартия с тегло не повече от 55 кг. Контейнерното транспортиране на въглища ви позволява да запазите всички свойства на продукта, а също така намалява вероятността от самозапалване, тъй като това създава стационарен топлинен поток поради намаляване на обема на товара. В немаркираните ремаркета въглищата се транспортират така, че насипът да не е над нивото на стените. Отгоре товарът е покрит с навес от дебел плат или гумиран материал.

Мерки за сигурност

Едно от основните изисквания е масата и обемът на суровините да не надвишават товароносимостта на превозното средство. Тялото на превозно средство за превоз на въглища е уплътнено, за да се предотврати разпръскването на натрошени суровини по пътя. За товарене се използват лентови инсталации. За да се избегне замръзване, което затруднява процеса на товарене и разтоварване, въглищата се поръсват със сол, негасена вар, креда, нарязана слама. Те обаче се опитват да избегнат това, тъй като делът на негоримите компоненти в състава на суровините се увеличава. Пътни превози на въглища. Преди да транспортирате въглища по шосе, е полезно да се уверите, че товарът е достатъчно сух, тъй като излишното съдържание на влага провокира процеса на нагряване.

Камиони за превоз на въглища

Купето на автомобила трябва да гарантира безопасността на товара, да предотвратява излагане на влага, агресивни компоненти, които могат да активират опасните свойства на веществото или да влошат потребителските характеристики на продукта. Тялото може да бъде изхвърлено, бордово или специализирано. Разрешено е транспортирането на въглища в превозни средства, които са част от автомобилен влак. За вътрешни движения обикновено се използват самосвали с товароносимост до 30 тона. За транспортирането на насипни суровини в тази форма се излагат същите изисквания, както и за други стоки от този вид. Така че, те се транспортират в специални ремаркета, контейнери, резервоари. Забранено е транспортирането на такъв продукт в стандартен ремарке без контейнер. Специални тела се окачват с тенти или други видове покрития от брезент, плат с гумена основа и други.