тежкотоварни камиони

Тежкотоварни камиони

Внесен за разглеждане в Държавната дума през февруари тази година. Законопроектът за автомобилния транспорт вече предизвика двусмислена реакция в професионалната общност. Тежкотоварни камиони. Някой вярва, че с приемането на този законопроект ще бъде възможно най-накрая да се въведе ред в транспортната и логистичната индустрия. Някои експерти от своя страна са уверени, че ако той бъде приложен, не трябва да се очакват положителни промени. Има обаче такива, които вярват, че документът е уместен и ще бъде в търсене. Но само някои от неговите точки трябва да бъдат финализирани. Към днешна дата в България са приети повече от достатъчно различни правила и закони. Регулиращи дейностите в сектора на транспорта и логистиката. Но, както виждате, не всичко е взето предвид при тях. И изглежда, че до този извод са стигнали парламентаристите, които предложиха за разглеждане законопроект за създаване на единен регистър на автомобилните превозвачи.

Тежкотоварни камиони

Проектозаконът за организацията на автомобилни превози по шосе включва създаването на единен регистър на превозвачите фирми юридически лица и индивидуални предприемачи, които ще бъдат допуснати до пазара на товари. Частните пътни превозвачи, които не са включени в регистъра, са включени в списъка на нарушителите на закона. И съответно, ако и без това незаконната работа в областта на транспорта продължи, те ще бъдат обект на административни глоби. И те бяха особено загрижени от наличието на прекалено голям брой нерегистрирани, така наречените сиви превозвачи на товари на вътрешния пазар на автомобилни превози. Тежкотоварни камиони. В тази връзка авторът на проекта, първият заместник ръководител на комитета на Държавната дума по транспорта и строителството и едновременно с това председател на транспортния комитет на ТПП на РП в обяснителна бележка отбелязва.

Съставителите на документа

Членът на Думата е притеснен преди всичко от факта, че значителна част от тези частни превозвачи, спестявайки разходите за поддръжка на автомобил, всъщност нарушава задължителните изисквания в областта на безопасността на транспорта. Съставителите на документа не пропуснаха да се позоват на съществуващите международни стандарти, отбелязвайки, че практиката на регистри за пътни превозвачи съществува в редица европейски държави. Някои експерти, включително тези от научната общност, са сигурни, че руският пазар на автомобилни превози се нуждае от държавна регулация. Например ръководителят на изследователския отдел на, който счита този законопроект за много навременен и полезен за индустрията, подчертава. Приемането на необходимата регулаторна рамка е най-важният фактор за регулиране на пазара на услуги за товарен автомобилен транспорт.