товарни превози

Товарни превози

В страната, където официално са регистрирани 3,7 милиона камиона, постепенно се натрупва колосално задържано търсене, което или ще бъде задоволено. Товарни превози. Или ще провокира експанзия от чуждестранни транспортни компании. Разви се и друга парадоксална ситуация с падането на цените на петрола, което провокира срив на националната валута, цената на горивата продължи да расте постепенно, увеличавайки и без това значителните разходи за превоз на товари. В комбинация с въвеждането на пътни такси по редица участъци от федералните магистрали, функционирането на системата Платон, инициативата за разширяването й до регионалните магистрали, не е необходимо да се говори за развитието на сектора на търговския автомобилен транспорт. Висшите ешелони на властта също са наясно с това. Така Българският президент на конгреса на Съюза на транспортните работници отбеляза.

Товарни превози

Дългогодишният стереотип, че собствеността на автомобила е показател за благосъстояние, изглежда е закрепен в законодателството. В същото време не се вземат предвид интересите не само на автомобилната, но и на свързаните с нея икономически сектори. Ако вземем предвид факта, че през последните няколко години същото селско стопанство се предвижда да играе почти локомотива на икономическото развитие на страната, тогава такова плачевно състояние на транспорта може да попречи на такива амбициозни планове. Товарни превози. Ако анализираме основните такси, които се прилагат за търговски превози на товари, става ясно, че една и съща система на задължително инсталиране на тахографи е допълнителна позиция за разходи в продължение на много години.

Българският потребител

Що се отнася до самия данък върху транспорта. Определянето му въз основа на изместването на двигателя също трябваше да улесни подновяването на автомобилния парк от стари модели. С ниска ефективност към нови, създадени с помощта на технологии за намаляване на размера. Въпреки това цената. На последната остава непосилна за Българският потребител. По-логичното превръщане на този данък в допълнителен акциз върху горивата би не само насърчило популяризирането. На високоефективни решения в автомобилната индустрия. Но и би позволило по-логично разпределение на данъчната тежест между активно експлоатирано и периодично използвано оборудване. Комитетът на държавната дума по бюджета и данъците. Обаче многократно отхвърля подобна инициатива.