транспортиране на варели

Характеристики на транспортиране на варели

Пластмасови, метални, дървени контейнери се използват за съхранение, транспортиране. Сипливи материали. Течности с различни характеристики – алкохол, бои и лакове, киселини, препарати. Петролни продукти. Пластификатори. Варелите се транспортират съгласно установените правила. Редът на поставяне – в тялото барабаните са монтирани възможно най-близо, затегнати с колани. За да се предотврати образуването на пролуки, в противен случай товарът ще претърпи силно разклащане. Съществува риск от нарушаване на целостта на контейнера, разминаване на заваръчните шевове, изтичане. Положение на контейнера – запълва се само в изправено положение, празно – допустимо отстрани, при наличие на специални стелажи, палети. Контейнерите се поставят в един ред, по-рядко в два. Товарене и разтоварване – при голям обем, тегло на товара се използват манипулатори, леки празни барабани могат да се зареждат ръчно. Транспортиране на варели.

Транспортиране на варели

Как да транспортираме варели, за да избегнем теч, пълна загуба на съдържание, е проблем, който е трудно разрешим без знания и опит. Когато планирате доставка, трябва да наемете превозно средство, да вземете предвид товароподемността и да издадете пакет разрешителни. Не премествайте пълен, празен контейнер, без да го фиксирате в тялото. Надеждно решение – автомобилен транспорт на варели от логистична компания, която планира маршрута, отчита класа на опасност на товара. Изисквания към автомобила – контейнерите се транспортират в превозно средство със съответната товароносимост, размери. Автомобилът е оборудван с високи страни, хидропневматични окачвания, за да сведе до минимум разклащането по пътя. Необходима е система за закрепване: палети, меки колани, дистанционни елементи и др. При транспортиране на хранителни течности се използват хладилници и изотермични микробуси.

Превоз на пълнени и празни варели

Режимът на скорост е нисък. Водачът не трябва да допуска внезапни маневри, бързо да влиза в завои, да ускорява. Маршрут – логистът разработва маршрут, като взема предвид състоянието на пътната настилка. Лоша писта може да предизвика остри сътресения, валовете се разточват по тялото, преобръщат се, падат. Транспортирането на варелите изисква анализ на характеристиките на контейнера. Металните контейнери могат да се деформират при изпускане и заварените шевове могат да се разпаднат. Пластмаса – крехка, при преобръщане, търкаляне по тялото има риск от пукнатини, стружки, което ще доведе до изтичане на съдържанието. За безопасна доставка на пълнените контейнери товаренето им се извършва строго в изправено положение. Забранено е преобръщане, силно накланяне на контейнери. В корпуса цевите са инсталирани на няколко реда, те задължително се изтеглят заедно с колани и цялата партида е допълнително фиксирана. Кухините се полагат с изолационни материали, отстрани на редовете са монтирани дистанционни елементи, които ще предотвратят падането на барабаните, като ги навиват около машината.

Безопасност на транспорта

Когато доставя напълнен контейнер, водачът трябва да избягва неравности по пътя, дупки, дупки. Те могат да причинят силно разклащане, изтичане на съдържание и целостта на контейнера ще бъде нарушена. Празните варели могат да се доставят във вертикално, хоризонтално положение. За да се предотврати падането на товара, те използват устройства за откат, дървени блокове, стелажи, подложки. Ако се планира доставка на петролни продукти, минерални токсични торове, рисковете се увеличават значително. Това се отнася както за самото съдържание, то може да изтече, да се запали и околните хора, могат да пострадат. За да сведете до минимум рисковете, струва си да поверите превоза на логистична компания. Застраховка – в случай на загуба загубите се компенсират. Следват се мерки за сигурност. Възможност за получаване на разрешения за движение на продукти. Разработва се кратък маршрут. Нестандартна форма на контейнера, голямо тегло, изтичане на течности – трудно е да се транспортират бъчви, трудно е да се предвидят всички нюанси, да се организира безопасно зареждане.