транспорт на газови бутилки

Организиране на превоз на газови бутилки

При организирането на превоз на товари е много важно да се спазват всички онези изисквания, които се прилагат за определен вид превоз на товари. Особено си струва да се подходи задълбочено към организацията на превоза на опасни товари. Преди да се заемат с такава работа, специалистите на транспортната компания трябва внимателно да проучат всички норми и изисквания за доставка. Например всички течни газове са класифицирани като опасни товари. Съгласно действащите разпоредби е възможно свободно транспортиране на бутилки, пълни с втечнен газ, при условие че целият транспортиран обем газ не надвишава 333 литра. Освен това е разрешен различен брой бутилки за транспортиране, всичко зависи от това какъв вид газ ще бъде транспортиран. Следователно при такъв превоз на товари си струва да се спазват редица важни изисквания. Също така си струва да се вземат предвид условията на самия път, по който автомобилът ще се движи. Транспорт на газови бутилки.

Транспорт на газови бутилки

За да организирате правилно доставката на газови бутилки и да не нарушавате никакви законови изисквания, трябва внимателно да проучите следните документи: „Правилник за превоз на товари и други опасни вещества“; „Международно споразумение за АРС“. За да се извърши превоз на товари, които според настоящата класификация са класифицирани като опасни, е допустимо да се използват различни видове превозни средства. Най-важното условие е те да бъдат оборудвани със специално оборудване. Друго важно изискване за превозните средства, превозващи бутилки с всякакъв вид газ, е превозните средства да са оборудвани с идентификационни марки. Такива изисквания се налагат на правилата за движение. Така че за частния превозвач има редица правила. Цилиндърът може да се транспортира само хоризонтално. Газова бутилка трябва да се поставя само в тялото на моторно превозно средство. Всички контейнери трябва да са безопасни, не е разрешено тяхното понижаване на налягането. Ако се доставят няколко бутилки наведнъж, тогава те трябва да бъдат отделени един от друг чрез специални видове уплътнения.

Функции за доставка

Автомобилът трябва да бъде оборудван с два вида пожарогасители. Въглероден диоксид и прахообразен тип, всеки обем от най-малко 2 литра. Всички транспортирани газови бутилки трябва да бъдат в изправност. Това първо се проверява и след това цилиндрите могат да бъдат заредени в автомобила. Самото превозно средство за доставка е оборудвано с всички необходими знаци за безопасност, както и с необходимите защитни средства. Цилиндърът трябва да се пълни с газ само до определеното ниво. Ако цилиндърът се транспортира в лек автомобил, той може да бъде поставен само в багажника, докато трябва да бъде добре фиксиран с надеждни крепежни елементи. Цилиндърът трябва да бъде монтиран хоризонтално. Правилата и разпоредбите не забраняват транспортирането на газови бутилки в необорудвано превозно средство, но трябва да бъдат изпълнени редица условия. Разрешено е да се транспортират не повече от четири цилиндъра едновременно. Всички транспортирани цилиндри се намират в създаденото специално оборудване. Желателно е всички те да бъдат оградени или отделени един от друг с помощта на специални уплътнения. Струва си да се уверите, че всички клапани са разположени в една и съща посока. При спазване на всички горепосочени правила за доставка на газови бутилки, такава доставка ще бъде напълно законна и безопасна за всички участници в движението.