Транспорт на медицинско оборудване

транспорт на медицинско оборудване

Етапи на доставка

Характеристики на транспортиране на медицинско оборудване е разделено на етапи. Опаковка – в зависимост от вида на единиците, изберете метода и вида. Отчита се крехкостта, наличието на електроника, която не може да се разклати, размерите, формата. Устройствата не трябва да бъдат изложени на влага, температурни спадове – опаковката е вентилирана, устойчива на агресивна среда. Товарене – крехкото оборудване не може да бъде подложено на механичен стрес, удар. Разположението на оборудването в превозното средство е важно. Товаренето се извършва със специално оборудване. Маркирането се прилага, за да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху обекта по време на разтоварването. Закрепване – превозвачът е длъжен да организира допълнително закрепване на предмети при доставка на медицинско оборудване. Устройствата са фиксирани с въжета, те организират щайгата, условията, които гарантират неподвижност. Транспорт на медицинско оборудване.

Транспорт на медицинско оборудване

Характеристики на транспортиране на медицинско оборудване. Преместването на крехки и скъпи стоки, които реагират на температурни промени, е сложен процес, тъй като има много рискове. Има много проблеми, които трябва да бъдат решени при транспортиране на медицински изделия. Изборът на транспорт, закрепване в кабината, опаковане, товарене – неспазването на правилата води до загуба на имущество, материални загуби. По пътя рязкото спиране е неприемливо, трябва стриктно да спазвате ограничението на скоростта, а не да „влизате“ в остри завои. Превозвачът е длъжен да осигури максимална безопасност на товара. Пренебрегването на условията ще доведе до повреда на скъпото оборудване, така че си струва да изберете оператор внимателно.

Вид транспорт

Транспорт – анализират се ограничението на скоростта, времето за пътуване, покритието на пистата, околната температура. Изберете вида транспорт, като вземете предвид обхвата, спешността, теглото, размерите на предметите. Правилното транспортиране на медицинско оборудване е невъзможно без разработване на верига за доставки и отчитане на особеностите на оборудването. В зависимост от разстоянието, вида на оборудването, размерите и теглото, изберете. Автомобили (специални), каросерията на които е защитена от удар, вибрации, влага. Доставката е за предпочитане на къси разстояния. Предимството е спешност, няма нужда от презареждане до складове. Мобилността на автомобила позволява целенасочени доставки. Транспортът на лекарства с машини е за предпочитане – лесно е да се създаде и поддържа желаната температура.

Превоз с влак и самолет

Железопътни влакове – големи пратки, големи разстояния, извънгабаритни товари, които не могат да бъдат премествани от друг транспорт. Предимството е защитата на продуктите от влиянието на външната среда, колите рядко се хакват. Морски кораби – цената е по-ниска, но разходите за товарене и доставка на предмети до пристанището се увеличават. Отнема много време. Самолетите са бърз и надежден начин за преместване на скъпо, крехко оборудване и лекарства, но скъпо. Специализирана компания ще ви помогне да изберете правилния транспорт. Тя ще анализира рисковете, ще застрахова товара и ще изгради най-краткия маршрут. Калкулаторът за доставка ще ви помогне да разберете предварително цената на услугата. Митническото оформяне на медицинско оборудване е предпоставка, без която е невъзможно законно преместване на специални товари. Лицето, придружаващо обекта, носи документи. За всеки вид оборудване се съставя товарителница (стоков транспорт) или списък, в който се изброява цялата номенклатура, която трябва да се транспортира.