транспорт на строителна техника

Доставка на товар

Транспорт на строителна техника в задната част на камион. Доставката е възможна само ако е допустимо частично разглобяване на товара. Транспортирането с помощта на платформи с ниско легло е най-оптималният и широко разпространен метод за транспортиране на строителна техника. Който представлява камион с платформа на мястото на каросерията. И има редица предимства, възможно е да се транспортира оборудването като цяло, платформата има висока товароносимост, а конструкцията няма допълнителни ограничаващи страни. Транспортирането на строителна техника е трудоемък процес и изисква цял набор от работи по подготовката му. Първо, необходимо е да се разработи оптимален транспортен маршрут, като се вземат предвид размерите и теглото на специалното оборудване.

Транспорт на строителна техника

Както знаете, строителната техника е нестандартен извънгабаритен товар и неотложността на проблема с транспортирането му е доста висока в наши дни. Превозът на извънгабаритни товари е най-трудният вид транспорт и също така изисква спазване на конкретни ясни изисквания на всеки етап. Товарите като строително оборудване се разграничават от големи и тежки, но тези определения не винаги се пресичат помежду си. Цялата трудност на преместването на оборудването се състои в това, че този процес не може да се извършва на обществени пътища и да се натоварва на обикновени превозни средства. Поради което се разработват специфичен маршрут и специално адаптирани методи за транспорт. Има няколко начина за транспортиране на строителна техника. Оборудване за теглене със собствена мощ – може да бъде както влекач, така и трал, както и самоходен ферибот. Недостатъкът на този метод обаче е, че губи време.

Разрешение за транспорт

Освен това, за целите на безопасността на транспортирането, е необходимо да се изчисли центърът на тежестта на товара и да се разработят индивидуални схеми за закрепване. След което е необходимо да се получи разрешение за транспорт. Също така е необходимо да се организират директно операции по товарене и разтоварване – сцената е финална, поради което изисква най-голямо внимание и професионализъм. Професионалните транспортни фирми извършват превози на товари в съответствие с горните изисквания, спазват всички стандарти за безопасност при транспортиране на стоки. Което ни позволява да гарантираме както безопасността на товара, така и ефективността на услугата. Големите превозни средства не могат да пътуват сами на големи разстояния. И има няколко обективни причини за това. Много пътни настилки просто не могат да издържат на транспортирането на оборудване, което тежи няколко тона. Транспорт на строителна техника.