електрическите камиони

Eлектрическите камиони

Камионите представляват над 25% от емисиите на CO2 и ако не се предприеме нищо. Eлектрическите камиони. Те ще се увеличат до 40% до 2030 г. Европейската федерация по транспорт и околна среда стигна до заключението, че ситуацията може да бъде поправена само чрез пълна декарбонизация на камионите тя трябва да бъде постигната до 2050 г. и ще изисква пълен преход към камиони с нулеви емисии. Този проект има за цел да привлече вниманието на вземащите решения на национално и глобално ниво и да представи промените в глобалния преход към екологосъобразни товарни превози. Преди това усилията бяха насочени към подобряване на ефективността на конвенционалните ICE превозни средства. Фокусът на новия проект е електрическият транспорт. Оценка на техническите възможности по отношение на осъществимостта, ефективността на разходите, инфраструктурните разходи и екологичната съвместимост. Повишаване на осведомеността сред вземащите решения и производителите на автомобили за необходимостта от пълна декарбонизация на камионите.

Eлектрическите камиони

Застъпване на промяната за ускоряване на развитието на устойчиви камиони и мащабни инвестиции в инфраструктура. Ревизия на пътните такси със 75% отстъпки за чисти камиони и актуализирана процедура за сертифициране. Eлектрическите камиони. Техническите решения вече съществуват и са готови за навлизане на пазара Mercedes, MAN, Tesla с електрически модули, Toyota с водород, Siemens-Scania с въздушно захранване. Можете обаче да се справите без нови разработки, които изискват колосални инвестиции. Според проучвания на експерти от американската компания Motiv Power Systems, повече от 70% от търговските камиони, микробуси, автобуси, камиони за боклук, пожарни автомобили и дори камиони, произведени днес, могат да станат електрически задвижвания без особени затруднения.

Тежкотоварни автомобили

Затягането на стандартите, създаването на регулаторна рамка и стимули са необходими стъпки за намаляване на замърсяването от тежкотоварни автомобили. Освен това се обмислят нови логистични решения. Сред най-обещаващите е Silent Night Logistics за градски центрове GeNaLog, Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics, който измества извън пиковия трафик чрез използването на електрически камиони и спомага за намаляване на местните емисии. Проектът Smart City Loop също привлече особено обществено внимание стоките се транспортират с автономни електрически камиони до покрайнините на града със специално микродепо, а вътре в града се транспортират с по-малки електрически превозни средства или, като опция, под земята по тръбопроводи. Системата може да се използва и обратно – например за доставка на контейнери, връщане и т.н. до покрайнините.